Baggrund og Bestyrelse

Konserveringscentret i Vejle er baseret på et frivilligt, amtskommunalt initiativ, der skulle støtte og hjælpe de statsanerkendte, kulturhistoriske museer i amtet med at overholde deres lovbundne forpligtelser med hensyn til bevaring af kulturarven.

Selvejende institution
Konserveringscentret er efter amtets nedlæggelse organiseret som en selvejende institution.

Bestyrelse

Formand Jesper Elkjær: Forstander på Sprogskolen Kolding, Formand for Kulturudvalget i Kolding Kommune, Formand for bestyrelsen Fælles Museumsmagasiner.

Næstformand Bodil Schelde Jensen: Leder af Kultur, Idræt og Turisme i Fredericia Kommune.

Kasserer Ove Sørensen: Museumsleder, VejleMuseerne.

Anne Bjerrekær: Museumschef, Horsens Museum.

Maja Forsom Sandahl: Konservator, medarbejderrepræsentant, Konserveringscentret i Vejle.

Martin Ravn: Medlem af Kulturudvalget i Horsens Kommune.

Rasmus Kreth: Museumsleder, Glud Museum.

Thomas Thulstrup: Museumsdirektør, Museet på Koldinghus.

Torben Elsig-Pedersen: Medlem af kulturudvalget i Vejle Kommune.

Sekretær: Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle

Årsregnskab samt ledelsesberetning 2016

Årsregnskab samt ledelsesberetning 2015

Årsregnskab samt ledelsesberetning 2014

Årsregnskab samt ledelsesberetning 2013

Årsregnskab samt ledelsesberetning 2012

Årsregnskab samt ledelsesberetning 2011

Årsregnskab samt ledelsesberetning 2010

Der er lukket for kommentarer.