Baggrund og Bestyrelse

Erhvervsdrivende fond
Konserveringscenter Vejle er organiseret som en erhvervsdrivende fond og var siden oprettelsen i 1975 og til amternes nedlæggelse en institution under Vejle Amt.
Pr. 1.1.2018 er Konserveringscenter Vest i Ølgod og Konserveringscenter Vejle fusioneret.

Bestyrelse

Formand Jesper Elkjær: Forstander på Sprogskolen Kolding, Formand for Kulturudvalget i Kolding Kommune, formand for bestyrelsen i Fælles Museumsmagasiner.

Næstformand Claus Kjeld Jensen: Direktør Vardemuseerne.

Gitte Kjeldsen: Kulturudvalget for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Ove Sørensen: Director, VejleMuseerne.

Dagmar Warming: Direktør Ribe Kunstmuseum.

Jesper Bækgaard: Museumsleder, Struer Museum.

Merete Bøge Pedersen: Museumsinspektør, afdelingsleder Horsens Museum.

Ole Puggaard: Museumsleder Danmarks Industrimuseum,
repræsentant for bestyrelsen i Fælles Museumsmagasiner.

Maja Forsom Sandahl: Medarbejder repræsentant

2 bestyrelsesposter til eksterne eksperter er under besættelse.

Sekretær: Lise Ræder Knudsen, Konserveringscenter Vejle

Årsregnskab samt ledelsesberetning 2016

Årsregnskab samt ledelsesberetning 2015

Årsregnskab samt ledelsesberetning 2014

Årsregnskab samt ledelsesberetning 2013

Årsregnskab samt ledelsesberetning 2012

Årsregnskab samt ledelsesberetning 2011

Årsregnskab samt ledelsesberetning 2010

Der er lukket for kommentarer.