Vejledninger om indflytning, mærkning, rengøring m.m.

Kort oversigt med henvisninger til mere udførlige vejledninger i pdf-form. Nederst på siden findes alle vejledninger i en samlet pdf.

Ved indflytning på Fælles Museumsmagasinet bidrager hvert museum med 1 person, der følger med hvert læs genstande, når de ankommer til magasinet.

Der bookes dato for indflytning af et læs genstande ved at ringe eller maile til forvalter Knud Mortensen på tlf: 21 48 24 99 eller kmo@konsv.dk

 Bookning af flyttevogn: Museet kan vælge at bruge den fælles aftale om flyttevogn, hvor der er forhandlet en rabatpris. Den skal bookes senest 2 uger før flytning og gerne tidligere. Se Forhandlerliste. Alternativt kan man f.eks. leje en lille lastbil til lille kørekort.  Det er muligt at få et læs paller med retur til museet eller arkivet.

Det kontrolleres, at alle genstande er registrerede i Regin og data for genstandene i transporten eksporteres fra Regin og sendes pr. mail til Fælles Museumsmagasinet. Se Mækning af museumsgenstande, emballage og pakkeenheder og Dataoverførsel .

Genstandene efterses for skader og skadedyr. Genstandene rengøres for overfladesnavs, skidt og mug/skimmel og der tages stilling til evt. indhold af væsker eller pesticider. Se Rengøring og klargøring.

Genstande opdeles efter hvilken præventiv behandling mod skadedyr de skal gennemgå ved ankomst til Fælles Museumsmagasinet: Varme eller frys. Se Præventiv behandling mod skadedyr og hvis der er muligt sorteres allerede her efter hvilken klimazone, den enkelte pakkeenhed skal magasineres i, se Klimazoner i Fælles Museumsmagasinet.

Genstandene fordeles i pakkeenheder på museet og pakkes herefter til transport. Se Standard-pakkeenheder for Fælles Museumsmagasinet og Pakkematerialer i Fælles Museumsmagasinet

På Fællesmagasinet pakkes pakkeenhederne til eventuelt frysning i plast, og det aftales med forvalter Knud Mortensen, hvilken klimazone de enkelte pakkeenheder skal placeres i efter den præventive behandling mod skadedyr.

Alle vejdledninger samlet i ét_2019II (23 sider).

/senest redigeret okt 2019

 

 

Skriv et svar