Hammerumpigens dragt

Konserveringscentret har fremgravet og undersøgt en enestående velbevaret jernalderdragt fra en jordfæstegrav i 2009 og 2010. Dragten stammer fra en ca. 2000 år gammel gravplads i Hammerum ikke langt fra Herning, undersøgt af Herning Museum i forbindelse med et vejanlæg i 1993.

Hele jordfæstegraven blev taget op i præparat – dvs. at man flytter hele graven og den omgivende jord samlet for videre udgravning. Selv om knoglerne efter den afdøde var forsvundet, så var det meste af personens hår bevaret og man kunne desuden ane vævet tekstil. Det sidste skulle vise sig at være noget af et arkæologisk mirakel, da det er meget sjældent at tekstiler i grave er så velbevarede.

Ud fra et fotografi i høj opløsning er hele dragtens omkreds og facon præcist optegnet.

Under udgravning og rensning af tekstilet blev det klart, at der var tale om en hel dragt, og desuden om flere lag med forskellige tekstiler. For at bevare vigtig arkæologisk information – som bæremåde, folder og slidmærker – blev det besluttet, at dragten skulle forblive i dens oprindelige position.

Der blev udtaget en stor mængde prøver til naturvidenskabelige undersøgelser og hele processen med udgravning og afrensning blev grundigt dokumenteret. Afrensningen foregik med pensel og pinde under mikroskop og ganske svag støvsugning, så enkelte støvkorn fjernedes ad gangen. Men for at få så mange informationer om dragten som muligt, måtte den også frilægges og studeres på undersiden, og derfor var det nødvendigt at vende hele præparatet – uden at beskadige tekstilet. Til det blev der fremstillet en skabelon – en negativ model af fundet – i langtidsholdbar polypropylen ud fra en tredimensionel overfladescanning af præparatet.

Med skabelonen hvilende ovenpå dragten, blev der skruet låg og 2 store hjul på trækassen omkring præparatet. Derefter blev præparatet vendt omkring de 2 store hjul og udgravet og renset fra bagsiden. Efter at fundet var frilagt også fra bagsiden, og der var udtaget diverse prøver til naturvidenskabelige undersøgelser, blev det igen overfladeskannet og vendt tilbage i en form lavet efter skanningen. Denne form danner nu underlaget for tekstilerne og frisuren.

Anne-Kathrine Kjerulff er i færd med forsigtigt at rense tekstilet. På billedet ses også to keramikskår fundet oven på dragten.

Det bevarede hår fra den afdøde viser en kompliceret frisure med mange fletninger. Ud fra frisuren og dragtens snit må man formode at den gravlagte var en kvinde.
Den bedst bevarede del af dragten er en kipervævet knælang kjole i uldklæde, med flerfarvede bånd i over- og underkant. Dragten var oprindeliget rødlig med indvævede hvidelige striber, da man allerede i århundrederne rundt Kristi fødsel kendte teknikker med plantefarvning.

Den afdøde har også haft et sjal eller tæppe med, der er lagt dobbelt over den afdøde. Sjalet er af lyst kipervævet uldstof med indslag af reps og med en rød stribe på midten. Over de optrukne ben ses spor efter et tredje stykke tekstil af rødligt og lyst uld. Aftryk på undersiden af det vævede stof viser at dragten også har haft et bælte, der dog ikke er bevaret.

Hammerum-pigens dragt blev i oktober 2010 atter afleveret til Museum Midtjylland. Tag gerne af sted til Textilforum og se det unikke fund, der det nu ligger på museet i en specialbygget klimastyret montre. Find museet her!

Se her videooptagelser af arbejdet med scanningen og vendingen af præparatet:

http://www.youtube.com/watch?v=XadCk7AQiJw

 https://www.youtube.com/watch?v=Bfmpi5nxEFs&feature=youtu.be

Skriv et svar