Bygningen

Byggeteknisk er fællesmagasinet både et skridt ind i fremtiden og samtidig inspireret af fortiden, idet klimastyringen er inspireret af gamle massive bygninger som for eksempel kælderen under domkirken i Köln og Skokloster Slot i Sverige, der har vist sig at have virkelig gode betingelser for opbevaring. De gamle bygningers egenskaber er i opførelsen af fællesmagasinet overført til moderne byggematerialer og –teknikker. Princippet kaldes ’passiv klimatisering’ og går ud på at udnytte byggematerialernes evne til at afgive og optage fugt. Derfor er betongulvet støbt direkte på kapillarbrydende lag og dampspærre for at udnytte jordens konstante temperatur (8-9 grader året rundt) til at gøre gulvet til en stor køleflade om sommeren og stor varmeflade om vinteren. Derved opnås særdeles lave drifts- og energiomkostninger samt tilstrækkelig små udsving i temperatur og luftfugtighed til at skabe gunstige forhold for opbevaring af museumsgenstande. Vel at mærke uden brug af et større klimastyringsanlæg. Byggeprincippet ’passiv klimatisering’ gør, at fællesmagasinet er tæt på at være energineutralt.

Det oprindelige magasin -Fire haller med indskudt etage
Magasinbygningen består af to store haller gennemskåret af en bred fordelingsgang, således at der er to mindre haller mod nord og to store haller mod syd. I alle haller er der bygget en indskudt etage af stålsøjler og ’elefantriste’, så det samlede areal er 1,75 gange større end grundplanet. På mezzaninen står almindelige reoler, mens der under mezzaninen er pallereoler. Det resterende gulvareal er køreareal samt indrettet til opbevaring af genstande, der er for store til, at de kan være under mezzaninen. Desuden er der i en tilbygning et kølemagasin med 560 hyldemeter til opbevaring af nyere tids medier. I samme bygning findes et fryserum (til miljøvenlig desinfektion for skadedyr), personalerum, pakkerum samt registreringsrum med internetforbindelse, så brugerne kan registrere genstande direkte ind i REGIN-databasen.

De nye magasinhaller
Der er opført tre nye haller i 2011/2013. Byggekonceptet er optimeret i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet – DTU-Byg på baggrund af klimadata for bygningen fra 2003. Der er opført to haller med basisklima på ca. 50 % relativ luftfugtighed (RF) og én med ca. 40 % RF.  I hallerne med basisklima er der kompaktpallereoler, en hal til enheder under 1.000 kg per aflæg (et aflæg = 4 paller) og en hal, der kan modtage genstande på op til 2.000 kg per aflæg. I hallen med det tørre klima er der kompaktarkivreoler. Magasinering på kompaktreoler giver en optimal udnyttelse af pladsen for genstande, der størrelsesmæssigt kan passes ind i systemet. Der vil altid være genstande der, på grund af deres størrelse og udformning, må placeres på paller på gulvet, og dem er der også levnet plads til, ligesom der er opsat grenreoler til lange genstande og trådnet til flade genstande såsom malerier og indrammet grafik.
Ved opførelsen af den første del af Fælles Museumsmagasiner ville kompakt pallereoler have været dyrere i forhold til den valgte løsning med en indskudt mezzanin og faste reoler, men de er siden faldet i pris, hvorfor denne løsning nu var økonomisk tilgængelig. Hvor der i de første fire haller fra 2003 på sammenlagt 5.432 kvadratmeter er plads til ca. 5.500 kubikmeter genstande, kan de nye haller på 2.095 kvadratmeter indeholde 6.342 kubikmeter genstande.
Som ved bygningen af den første del af Fælles Museumsmagasiner er det konservatorer der, i samarbejde med rådgivende ingeniører, har stået for at udarbejde udbudsmaterialet og følge byggeriet gennem hele byggeperioden. På den måde er alle bevaringsbegrundede krav til klima og materialer i bygningen en del af processen fra starten og skal ikke senere passes ind i et eksisterende projekt.

Fakta om Fælles Museumsmagasiner
Opført: 2003 samt 2011/2013 på en grund sammen med Konserveringscentret i Vejle.
Størrelse på oprindeligt magasin: 5.432 kvm.  magasinareal samt 140 kvm. arbejdsrum.
Størrelse på tilbygning: 2.095 kvm. magasinareal samt 426 kvm. serviceområde.
Byggematerialer: Vægge af 24 cm letklinker beton isoleret med 250 mm rockwool og yderst metalplader. Betongulvet er støbt direkte på et kapilarbrydende lag og dampspærre.
Faciliteter: Magasinrum, klimasluse, pakkerum, registreringsrum, kølemagasin, fryserum, karantænerum, magasin til montre og materialer, personalerum, træværksted, garage og  bad/omklædning.
Opførelsespris, i alt: 33,5 mio.
Finansiering: De deltagende museer og arkiver, Vejle Amt, de deltagende kommuner, Kulturministeriet, Kulturstyrelsen og Sonningfonden.
Administration og tilsyn: Konserveringscentret i Vejle.
Primære brugere: 15 kunst- og kulturhistoriske museer samt arkiver.

Se mere:

Magasinmanualen 2.0 giver en detaljeret gennemgang af bygningen, og her er samlet viden og erfaring om ”best practice” for museumsmagasiner og præsenterer praktiske erfaringer med allerede etablerede magasinløsninger. Magasinmanualen opdateres i øjeblikket og bliver først tilgængelig igen på et senere tidspunkt.

Artikel fra ICOM-CC 2005 vedr. bygningen (PDF)

Artikel udgivet af Jørgen Erik Christensen, Hans Janssen og Barbara Tognolo, Department of Civil Engineering, DTU: Paper_Thermal Performance_HYGROTHERMAL PERFORMANCE_DTU-Denmark – 2010

Artikel udgivet af  Jørgen Erik Christensen, Department of Civil Engineering, DTU, og Hans Janssen, Department of Civil Engineering, Catholic University of Leuven, Belgium: BS2011 – 1597 – PASSIVE HYGROTHERMAL CONTROL OF A MUSEUM STORAGE BUILDING – 2011

 

 

 

 

 

 

Der er lukket for kommentarer.