Organisation – repræsentantskab og bestyrelse

Center for Bevaring af Kulturarv i Vejle, der er det første og eneste af sin art i Danmark, består af Fælles Museumsmagasiner og Konserveringscentret i Vejle. Både Fællesmagasinet og Konserveringscentret er selvejende institutioner.

D.S.I. Fællesmuseumsmagasiner, der blev dannet i sommeren 2001, ledes af et repræsentantskab, som vælger en bestyrelse til at forestå driften og udviklingen af institutionen. I repræsentantskabet sidder repræsentanter for brugerne samt de 5 kommuner i det gamle Vejle Amt og Konserveringscentret i Vejle. Tilsynet og den daglige ledelse varetages af personalet ved Konserveringscentret i Vejle. Fællesmagasinet er etableret for museer og arkiver, som var knyttet til Museumsrådet for Vejle Amt, men også andre med behov for magasinering af kulturarv er velkomne som deltagere i fællesmagasinet efter indstilling fra repræsentantskabet.

Konserveringscentret i Vejle er opført på samme grund som fællesmagasinet. Det har styrket centrets faglige bånd til museerne, samtidig med at naboskabet sikrer kvalificeret tilsyn med samlingerne.

Bestyrelse (2018-2022)
Formand Jesper Elkjær: Forstander på Sprogskolen Kolding, Formand for Kulturudvalget i Kolding Kommune.
Ole Puggaard, Industrimuseet
Ove Sørensen, VejleMuseerne
Janus Møller Jensen, Museet på Koldinghus
Karsten Merrald Sørensen, Museerne i Fredericia

Repræsentantskab (2018-2022)
Formand Jesper Elkjær: Forstander på Sprogskolen Kolding, Formand for Kulturudvalget i Kolding Kommune.
Anne Bjerrekær, Horsens museum
Ilse Bellamy, Give-egnens Museum
Johan Møhlenfeldt Jensen, Museerne på Vestfyn
John Søndergaard Madsen, Hedensted Kommune
Jørgen Korshøj, Horsens Kommune
Trine Gjesing Antvor, Dansk Sygeplejehistorisk Museum
Lars Froberg Mortensen, Museerne i Fredericia
Turan Savas, Fredericia kommune
Lene Wul, Kolding Stadsarkiv
Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle 
Maiken Nørup, Middelfart Museum
Ove Sørensen, Vejle Museum
Ole Puggaard, Industrimuseet
Rasmus Kreth, Glud Museum
Susanne Conradsen, Vejle Stadsarkiv
Janus Møller Jensen, Museet på Koldinghus
Torben Elsig-Pedersen, Vejle Kommune

Der er lukket for kommentarer.