Organisation – repræsentantskab og bestyrelse

Center for Bevaring af Kulturarv i Vejle, der er det første og eneste af sin art i Danmark, består af Fælles Museumsmagasiner og Konserveringscentret i Vejle. Både Fællesmagasinet og Konserveringscentret er selvejende institutioner.

D.S.I. Fællesmuseumsmagasiner, der blev dannet i sommeren 2001, ledes af et repræsentantskab, som vælger en bestyrelse til at forestå driften og udviklingen af institutionen. I repræsentantskabet sidder repræsentanter for brugerne samt de 5 kommuner i det gamle Vejle Amt og Konserveringscentret i Vejle. Tilsynet og den daglige ledelse varetages af personalet ved Konserveringscentret i Vejle. Fællesmagasinet er etableret for museer og arkiver, som var knyttet til Museumsrådet for Vejle Amt, men også andre med behov for magasinering af kulturarv er velkomne som deltagere i fællesmagasinet efter indstilling fra repræsentantskabet.

Konserveringscentret i Vejle er opført på samme grund som fællesmagasinet. Det har styrket centrets faglige bånd til museerne, samtidig med at naboskabet sikrer kvalificeret tilsyn med samlingerne.

Bestyrelse (2018-2022)
Formand Jesper Elkjær: Forstander på Sprogskolen Kolding, Formand for Kulturudvalget i Kolding Kommune.
Kristoffer Jensen, Industrimuseet
Ove Sørensen, VejleMuseerne
Merete Bøge Pedersen, Horsens Museum
Karsten Merrald Sørensen, Museerne i Fredericia

Repræsentantskab (2018-2022)
Formand Jesper Elkjær: Forstander på Sprogskolen Kolding, Formand for Kulturudvalget i Kolding Kommune.
Merete Bøge Pedersen, Horsens museum
Lars Froberg Mortensen, Give-egnens Museum
Johan Møhlenfeldt Jensen, Museerne på Vestfyn
John Søndergaard Madsen, Hedensted Kommune
Jørgen Korshøj, Horsens Kommune
Trine Gjesing Antvor, Dansk Sygeplejehistorisk Museum
Karsten Merrald Sørensen, Museerne i Fredericia
Lars Ejby Pedersen, Fredericia kommune
Lene Wul, Kolding Stadsarkiv
Lise Ræder Knudsen, Konserveringscenter Vejle 
Maiken Nørup, Middelfart Museum
Flemming Hedegaard Larsen, Vejlemuseerne
Kristoffer Jensen, Industrimuseet
Rasmus Kreth, Glud Museum
Susanne Conradsen, Vejle Stadsarkiv
Nanna Ebert, Museet på Koldinghus
Arne Poulstrup, Vejle Kommune
Ida Knudsen, Museet på Sønderskov
Sara Staunsager, Trapholt
Birgitte Wøhlk Laursen, Brandts

 

Der er lukket for kommentarer.