Information til museer

Kort oversigt med henvisninger til mere udførlige vejledninger i pdf-form. Vejledningerne er lavet til brug ved indflytning i Fælles Museumsmagasiner.

Ved indflytning på Fælles Museumsmagasiner bidrager hvert museum med 1 person, der følger med hvert læs genstande, når de ankommer til magasinet.

Der bookes dato for indflytning af et læs genstande ved at ringe eller maile til forvalter Knud Mortensen på tlf: 21 48 24 99 eller kmo@konsvejle.dk

Genstandene efterses for skader og skadedyr. Genstandene rengøres for overfladesnavs, skidt og mug/skimmel og der tages stilling til evt. indhold af væsker eller pesticider. Se Rengøring og klargøring.

Genstande opdeles efter hvilken præventiv behandling mod skadedyr, de skal gennemgå ved ankomst til Fælles Museumsmagasiner: Frys eller varme. Se Præventiv behandling mod skadedyr og hvis der er muligt sorteres allerede her efter hvilken klimazone, den enkelte pakkeenhed skal magasineres i, se Klimazoner i Fælles Museumsmagasinet.

Genstandene fordeles i pakkeenheder på museet og pakkes herefter til transport. Se Standard-pakkeenheder for Fælles Museumsmagasinet og Pakkematerialer i Fælles Museumsmagasinet

På Fællesmagasinet pakkes pakkeenhederne til eventuelt frysning i plast, og det aftales med forvalter Knud Mortensen, hvilken klimazone de enkelte pakkeenheder skal placeres i efter den præventive behandling mod skadedyr.

/senest redigeret dec 2019

 

Der er lukket for kommentarer.