Ledige stillinger

Konserveringscenter Vejle søger 2 kulturhistoriske konservatorer

Konserveringscenter Vejle sørger 2 cand.scient.cons/konservatorer med speciale inden for det kulturhistoriske område fra KADK eller ansøgere, der kan dokumentere tilsvarende uddannelse. Arbejdstiden er 37 timer pr. uge og stillingerne er tidsbegrænsede til 1 år med mulighed for efterfølgende fastansættelse.

Arbejdsopgaverne har stor variation og omfatter nyere tids genstande såsom træ, metal, keramik, porcelæn, glas og tekstil, og arkæologiske fund, som bronze, jern og præparater med smykker og perler. Derudover kan der også være opgaver med præventiv konservering og magasinering. De medarbejdere vi søger, tager ansvar for helheden, og kan – såvel selvstændigt som i samarbejde med andre – løse konserveringsopgaver på et højt fagligt niveau, og være i stand til fagligt forsvarligt at differentiere niveauet efter behov – eller have lyst til at lære det.

Konserveringscenter Vejle er en fusion imellem Konserveringscenter Vest i Ølgod og Konserveringscentret i Vejle. Konserveringscenter Vejle har velindrettede bygninger, nyt digitalt røntgenanlæg, FTIR og micro-fading- udstyr. Der arbejdes i øjeblikket på at planlægge en udbygning, så alle specialer fra Ølgod kan flyttes til Vejle.

Vi arbejder for 24 museer i det syd- og midtjyske område, samt på Fyn. Konserveringscentret tilbyder også konserveringsarbejde og rådgivning til kirker, øvrige museer, offentlige institutioner, virksomheder, samt private. Konserveringscenter Vejle bestyrer desuden Fælles Museumsmagasiner, der huser ca. ½ million genstande, arkivalier og værker tilhørende 20 kunst- og kulturhistoriske museer. Fælles Museumsmagasiner er opført til formålet i 2003 og kombinerer stabilt klima og gode opbevaringsforhold med lavt energiforbrug. Konceptet bag Fælles Museumsmagasiner er international anerkendt, og tiltrækker til stadighed besøgende fra museer i både ind- og udland.

Vi er 18 årsværk med speciale indenfor: Kulturhistorisk-, grafisk-, kunst-, tekstil-, møbelkonservering, samt præventiv bevaring og samlingsvaretagelse, så der er mulighed for tværfagligt samarbejde, når større opgaver kræver det. Ud over de fastansatte medarbejdere har vi ofte projektansatte, og praktikanter både fra Konservatorskolen og udlandet.

Arbejdsstedet er Vejle eller Ølgod (hvor der er mulighed for at leje et værelse).

Stillingerne er til besættelse fra den 1. april eller efter aftale.

Ansøgningsfrist er den 1. marts 2019. Ansøgning sendes pr. email til lrk@konsv.dk.
Samtaler forventes afholdt i uge 11.
Yderligere oplysninger fås hos Lise Ræder Knudsen (2346 4240) eller Lars Rust Jensen (2041 4140), på vores hjemmeside: www.konsv.dk og på vores facebookprofil.

 

 

Der er lukket for kommentarer.