Links

Her er forskellige nyttige links samlet på ét sted: Først Slots- og Kulturstyrelsen, dernæst Andre retningslinjer og Faglige ressourcer,  Rapporter og udredninger og  nederst Fælles museale organisationer og uddannelse/efteruddannelse og slutteligt Vores samarbejdspartnere:

Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering af kulturarvsgenstande
Retningslinierne er ment som redskaber til brug for arbejdet med bevaring af den løse kulturarv.
Retningslinierne er udarbejdet af et udvalg nedsat af Slots- og Kulturstyrelsen med repræsentanter fra arkiver, biblioteker og museer.
Retningslinierne gælder ikke sikkerheds- og sikringsforhold.

(Bemærk at Slots- og Kulturstyrelsen for nyligt har fjernet nogle af de sider, som der bliver linket videre til i de enkelte dokumenter. De er dog alle her at finde som PDF-filer)

Retningslinjer for bevaring og håndtering af kulturarv:
1. Retningslinier for modtagelse
2. Retningslinier for mærkning
3. Retningslinier for emballering ved magasinering af kulturarvsgenstande
4. Retningslinier for intern transport af kulturarvsgenstande
5. Retningslinier for ekstern transport af kulturarvsgenstande
6. Retningslinjer for inventar og indretning i magasiner og udstillinger
7. Retningslinjer for bygninger
8. Retningslinjer for klima
9. Retningslinjer for luftkvalitet på kulturarvsbevarende institutioner
10. Retningslinjer for lys på kulturarvsbevarende institutioner
11. Retningslinjer for rengøring af magasiner og udstillinger
12. Retningslinjer for tilsyn med magasiner og udstillinger med kulturarvsgenstande
13. Retningslinjer for planlægning af bevaringsindsatsen på kulturarvsbevarende institutioner
14. Retningslinjer for katastrofeplaner for samlingerne på kulturarvsbevarende institutioner

Appendiks
Eksempler på emballeringspraksis
Eksempler på internationale standarder for emballering og bevaring af kulturarvsgenstande
Forhandlerliste
Lysmåling
Relativ fugtighed
Skema over anbefalet lysintensitet
Udstyr til registrering af relativ fugtighed
UV-filtre
Vejledning i skanning og fotokopiering af bøger og arkivalier
Vurdering af bevaringstilstand for udpegede ENB
Samlet udgave af retningslinierne

Udvalgets sammensætning og arbejde
Vejledning for brugere af læsesale og studierum
Vejledning for opsyn på læsesale

Andre Vejledninger og Faglige ressourcer:
Getty Conservation Institute:
http://www.getty.edu/conservation/
Vejledninger fra English Heritage:
http://www.english-heritage.org.uk/publications/guidelines-and-standards/
Guide for betydningsvurdering af museumsgenstande fra Heritage Collections Council, Australien:
http://www.mhpillawarra.com/docs/significance_complete.pdf
Om arkæologi som en værdiskabende ressource i et samarbejde mellem bygherre og museer:
http://www.kulturarvsomværdi.dk/

Rapporter og udredninger:
Udredning om Bevaring af Kulturarven, Kulturministeriet 2003:
http://www.kulturarv.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/museer/Bevaring_af_Kulturarven_1_.pdf
Rapport om Museernes Magasinforhold, ODM 2006:
ODMs_Magasinrapport 2006
Tilstandsrapport om de norske museers samlinger:
http://www.abm-utvikling.no/publisert/abm-skrift/abm-skrift-59.html
Vedr. konservering på de svenske museer:
http://www.raa.se/publicerat/rapp2006_2.pdf

Fælles museale organisationer og uddannelse/efteruddannelse:
ODM er museernes brancheorganisation og udbyder efteruddannelse for museumsansatte:
www.dkmuseer.dk
Konservatorernes efteruddannelse:
www.kep-dk.dk
Den internationale museumsorganisation:
www.icom.museum
ICOM’s danske afdeling:
www.icomdanmark.dk
Konservatorskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering:
www.kons.dk
Nordisk Konservatorforbunds danske afdeling:
www.nkf-dk.dk

Samarbejdspartnere:
Nationalmuseet:
www.natmus.dk
Grundforskningsfondens Center for Tekstilforskning på Københavns Universitet:
http://ctr.hum.ku.dk
EU-projekt om forhistorisk dragt i det romerske område:
www.dressid.eu
Konserveringscenter Vest i Ølgod:
www.konsvest.dk
Moesgård Museum, Århus:
www.moesmus.dk
Øhavsmuseet, Sydfyn:
www.ohavsmuseet.dk
Konservatorskolen i Køln:
http://db.re.fh-koeln.de/icsfh/studienrichtung/textil.aspx
Dansk Standard:
www.ds.dk
Den Europæiske standardiseringsorganisation:
www.cen.eu
Samlet oversigt over museernes fælles bevaringscentre i Danmark:
www.bevaringscenter.dk

/Senest redigeret august 2018

Der er lukket for kommentarer.